Byggstart av Resecentrum

26 JUL 2017
Skrivet av :

I början av denna vecka har det börjat att hända saker runt det efterlängtade bygget av ett ny resecentrum i Älvsbyn.

Till att börja med kommer det att avverkas träd vid stationen, avtäcka området, sätta ut högspännings kablar och spärra av området.

Det nya huset ska stå klart i år och busstationen flyttas till resecentrum vid årsskiftet.

Runt 8,5 miljoner kronor är kostnaderna och cirka 3 miljoner är bidrag.

Ett Nytt resecentrum i Älvsbyn

Tågtrafiken har varit av historisk betydelse för Älvsbyns utveckling.

När hållbarhetsfrågorna kommer allt mer i fokus blir tågtrafiken viktig för Älvsbyns framtid.

Orsaken är att koldioxidutsläppen och ”Peak Oil” får allt större betydelse i kommunernas och företagens strategiarbete.

Älvsbyn som kommun är dessutom mycket beroende av kommunikationer, både inom gods och inom persontrafik.

Flytten av busstation till järnvägsstationen är en viljeinriktning i den politiskt beslutade översiktsplanen.

Arbetet med nytt resecentrum är i Trafikverket, Länstrafiken och Älvsbyns kommun intresse. Där Nilssons bygg ifrån Vistträsk äger den befintliga järnvägsstationen och är byggherre av det nya.

Läs mer här från tidigare:
2014-01
2014-04
2015-05

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.