Vi tar tacksamt emot tips, fotografier, texter, med mera som kan vara av intresse för hemsidans besökare.
Tänk på att ingenting är för banalt att ta upp.
Älvsbybornas budbärare på nätet ska vara som TV-serien Seinfeld – det vill säga handla om allting och ingenting.

Sterling Nilsson
070
3652710
Sänd in e-post eller MMS från mobilen med text/bilder
direkt till
tips@alvsbynews.se
Meddelanden vidaresänds ej till annan e-postadress.
Denna E-post kontrolleras varje dag!
Krister Palm
070
8824993

100% Lokalproducerade nyheter i Älvsbyn
NORRBOTTENS PÄRLA

P.g.a nya regler om vidaresändning sker detta inte med denna mail.

2023-03-01