Färden mot ett nytt resecentrum snart i hamn

07 APR 2014
Skrivet av :

Resecentrum 1Förverkligandet av ett nytt resecentrum i Älvsbyn närmar sig. Idékisser och planer har redan presenterats. I juni väntas kommunfullmäktige ta ett beslut i frågan.

Det är flera aktörer inblandade. Utöver Älvsbyns kommun så handlar det även om Länstrafiken och Svenska reseterminaler. Svenska reseterminaler som ansvarar för tågresenärernas väntrum är statligt och företräds av Trafikverket. Väntrummet för busstrafiken ansvarar kommunen för i samverkan med Länstrafiken.

Resecentrum 2

”I förra veckan genomförde parterna ett möte med Länsstyrelsen om möjligheterna med investeringsstöd. Ett samarbetsavtal har också upparbetats under den gångna vintern. Det har varit konstruktiva projektmöten som fört processen framåt. Den kommande månaden väntar ett nytt projektmöte med alla parter här i Älvsbyn. Rent juridiskt handlar det om att Länstrafiken, Svenska reseterminaler och kommunen vill hyra av fastighetsägaren och byggherren Nilssons bygg”, skriver Pär Jonsson, näringslivschef i sin krönika.

Läs Pär Jonssons lägesrapport om Resecentrum.

Läs Pär Jonssons lägesrapport om Resecentrum.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.