Mediaforskare besöker Älvsbyn Just Nu och Älvsbyn

Den 17 oktober 2009 så föddes Älvsbyn Just Nu i ett försök att skapa en lokal nyhetssida om Älvsbyn.

Åren har varit kantad av god uppskattning bland våra läsare och vi har blivit inbjudna till många intressanta projekt.

Vi var med i mediautredningen  har gått med i nätverk inom Hyperlokala media vid Södertörns Högskola. 

Nu 9 år senare så är vi ett hett ämne i Forskarvärlden, dels i pågåene arbete med mediautredningen men även i forskar värden vad Hyperlokala media betyder för inte minst glesbyggd.

Om drygt en vecka så kommer Älvsbyn Just Nu:s verksamhet att synas i detalj av forskare från Mitt Universitetet i Sundsvall som då kommer upp på besök för att forska i lokala medier på landsbygden.

De önskar att våra läsare deltar i någon av fokusgrupperna, tillsammans med andra utvalda från komunen, föreningslivet, företag och handlare.

Som läsare är du välkommen att anmäl dig till deltagande den 24-25/9 här i Älvsbyn. (Se längst ned)

Anmäl ditt intresse för att delta måndag den 24/9 eller tisdagen den 25/9 med startider Kl.0900 eller 1500 respektive dag.

Ditt deltagande är att träffa forskarna, svara på en del frågor under ca 1 timme, fika och sedan efter ett antal veckor svara på uppföljande frågor givna under dagen vid en återträff senare.

Forskningsprojektet betyder väldigt mycket för vår framtida fortsatta verksamhet inom Älvsby Just Nu www.alvsbynews.se och allt det arbete vi lagt ner under dessa första nio år.

Intresserad anmäl dig!

Anmäl dig genom att sända in ett SMS till: 070-36 723 97 eller e-post: justnured@gmail.com meddelande till oss senast lördagen den 22/9 kl.21:00, där du anger vilken dag och tid som passar dig bäst så lottar vi ut er till ett deltagande i fokusgrupperna.

Vi behöver 5-10 deltagare i tre fokusgrupper och vi samlas på ABF Storgatan 25 dessa dagar.

Projektet beskrivning

Entreprenörskap i lokala medier på landsbygden

Projektet tar avstamp i konsekvenserna av den utveckling som har ägt rum de senaste tio åren på den svenska lokala mediemarknaden då mer än var tredje lokalredaktion lagts ner. Utgångspunkten för projektet är att se hur medieskuggor på landsbygden kan fyllas med hjälp av egna lokala initiativ.

Ett av målen med projektet är att ta fram strategier och modeller som kan användas inom mediebranschen, för blivande journalister i utbildning och för entreprenörer som på eget initiativ har startat eller tänker starta egna lokala nyhets- och informationsförmedlingar på landsbygden.

Vi kommer att följa entreprenörer som startat lokala nyhetsförmedlingar och genom intervjuer och observationer på plats se hur de arbetar. I en annan delstudie kommer vi genom aktionsforskning själva starta och driva nyhets- och informationsbyråer för att sedan utifrån dessa erfarenheter ta fram strategier och modeller för framtida entreprenörskap i lokala medier på landsbygden.

Resultaten kommer att visa på hur den lokala journalistiken i områden som har betraktats som för små eller olönsamma för traditionella medier kan vitaliseras och lyftas upp ur medieskuggan.

Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Lunds universitet, samt med ett urval av kommuner, befintliga och potentiella medieentreprenörer på landsbygden från söder till norr. Vi som deltar är Elisabeth Stúr, Lars Nord och Lottie Jangdal från Mittuniversitetet samt Asta Cepaite-Nilsson från Lunds universitet.

Lottie Jangdal

Har jobbat som journalist i 25 år, och undervisar nu på journalistutbildningen i Sundsvall på heltid.

Inför höstterminen 2012 tog jag steget över Selångersån – från Sundsvalls Tidning till Mittuniversitetet, där min journalistiska bana började redan 1988.

Parallellt med studier på Informationslinjen i Sundsvall knäckte jag extra som frilansare på Dagbladet.

Efter en påbyggnadskurs i undersökande reportage 1992 lämnade jag ett fast jobb på Dagbladet, och åkte ut för att upptäcka världen.

En planerad långsemester resulterade i drygt 14 år i Kanada, och dubbelt medborgarskap. Där fick jag vässa engelskan i både tal och skrift, med jobb som reporter, redigerare och nyhetschef på en lokaltidning. Ett par år innan jag styrde kosan tillbaka till Sverige startade jag ett magasin, som fortfarande publiceras kvartalsvis.

2006 återvände jag till Sundsvall, och fick jobb på ST. Under sex år på tidningen jobbade jag som allmänreporter, biträdande sportchef och webbredaktör.

Så ställ upp för Älvsbyn, anmäl dig och rädda vår framtid.

Anmäl dig genom att sända in ett SMS på: 070-36 723 97 eller e-post: justnured@gmail.com meddelande till oss senast den 22/9, där du anger vilken dag och tid som passar dig bäst så lottar vi ut er till ett deltagande i fokusgrupperna.

Läs mer här om: Entreprenörskap i lokala medier på landsbygden och Lottie Jangdal.

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.