Krisberedskapsveckan 2018

Med början idag och under vecka genomförs Krisberedskapsveckan 2018 i hela landet då även Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” kommer ut till alla hushåll.

Ett sätt att delge aktiviteter för ökad beredskap hos alla hushåll i Sverige är att informera.
För att öka människors beredskap inför svåra påfrestningar på samhället arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med bland andra kommunerna, kampanjen Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni.

Under kampanjveckan skickar MSB också ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll.

Kampanjens budskap – ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” – vill väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut på grund av exempelvis extremt väder eller it-attacker.

Vi har alla ett ansvar – myndigheter, organisationer, företag och individer – för vår beredskap. Samhällets motståndskraft påverkas av hur medvetna människor är om hur samhället kan påverkas av olika händelser, och hur vi kan förbereda oss om något allvarligt inträffar, säger Dan Eliasson, generaldirektör vid MSB.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll under veckan.

Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer här! 

Under Krisberedskapsveckan skickar MSB, på uppdrag av regeringen, ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till 4,8 miljoner hushåll.

Tyngdpunkten i informationen ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna klara grundläggande behov när samhällets service inte fungerar som vanligt.

Information kommer även att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Det är viktigt att alla har tillgång till konkret och användbar information.

Jag hoppas att broschyren också kommer att väcka intresset för vår beredskap och att den skapar diskussion om allas vårt ansvar för vår gemensamma säkerhet, säger Dan Eliasson.

Drygt 200 kommuner kör kampanjer och utbildning under denna vecka.

I Älvsbyn

En egen ”krislåda” är enkel! Sa Margareta Lundberg vid en utbildning.

I Älvsbyn finns det inga aktiviteter planerade tyvärr! Säger Margareta Lundberg, säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

Tankeställare med  Haidi Andersson ! 

Tidigare inlägg i Älvsbyn Just Nu:

Krisberedskapsveckan 2017.

Sköt dig själv

 

Region Norrbotten

Även Region Norrbotten tar denna veckan på allvar och går ut med följande information. Här! 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.