Sköt dig själv

TV,KRISINFORMATION: På lördagen bjöd Älvsby Lottakår genom Gunnel Nilsson in Irene Björkemo och Ulla Britt Kenttä från Svenska Lottakåren centralt att hålla utbildningen för allmänheten ”Sköt dig själv”.

 

Inför ett fyrtiotal besökare på Fluxen blev det en intressant och givande informationsdag med lite utbildning och grupparbeten för de närvarande.

Svenska Lottakåren har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit på sig att utbilda allmänheten under temat ”Sköt dig själv”.

Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg från Älvsbyns Räddningstjänst inledde och gav information om kommunens ansvar för samhällets krisberedskap och vad de gör för kommunens innevånare på orten.

Därefter pratade Irene Björkemo från Svenska Lottakåren om hur förberedd vi är ifall det oväntade händer?

Med enkla medel kan du klara dig riktigt bra, riktigt länge. Det gavs tips om hur man kan förbereda dig på oväntade händelser såsom elavbrott, översvämning och extrema väderförhållanden.

Hur bygger jag upp ett reserv föråd av mat visade Ulla Britt Kenttä Svenska Lottakåren och hur man håller det sedan vid liv, så att det inte det blir för gammal mat i förrådet.

-Hur fixar man vatten. -Hur fixar jag värme, -Hur tar man del av Krisinformation och Information om något händer var andra teman.

Vill du läsa mer se nedan

Din säkerhet Krisberedskap


Din Säkerhet / MSB


Energimyndigheten El o Värmeavbrott

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.