Krisberedskapsveckan i Älvsbyn

Även Älvsbyns Kommun deltar i den nationella Krisberedskapsveckan 2017 (8-14 maj) och genomför en informationsdag för att öka innevånarnas beredskap inför samhällskriser.

Detta sker under måndagen den 8 maj mellan kl.12-15 med en informationsträff på Fluxen.

Där kommer Älvsbyns Energi att informera om hur fjärrvärmen och vatten och avlopp fungerar om strömmen går.

Kommunens risk- och säkerhetssamordnare, Margareta Lundberg, informerar medborgarna om hur de på bästa sätt förbereder inför eventuell katastrof.

En egen ”krislåda” är enkel att färdigställa säger Margareta Lundberg.

Man kommer att bjuda på fika och möjlighet att ställa frågor.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?”
Är budskapet under årets kampanjvecka och vill väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut.

Enligt en undersökning som MSB låtit göra anser tre av fyra personer att det är viktigt med egen krisberedskap.

Samtidigt uppger 40 procent av de tillfrågade att de inte vet hur man kan förbereda sig inför en samhällskris.

– Med Krisberedskapsveckan vill vi få människor att reflektera kring sina egna möjligheter att klara vardagen vid en allvarlig samhällsstörning.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.