Nu kan alla besöka Högheden

13 AUG 2015
Skrivet av :

Det stora projektet att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade på Höghedens motorstadion avslutas till hösten. Under tisdagen besökte huvudfinansiären, Arvsfonden, Älvsby Motorsällskap för att se vad som gjorts.

20150811_ams_506

Bild: Fr.v: Göran Östman ÄMS, Cecilia Eriksson, Andreas Pierron och Per Lindmark Arvsfonden, Ann-Loise Lundström ÄMS, Sofi Lundberg ÄMS och Ingela Strandberg ÄMS.

En nöjd ordförande för Älvsby Motorsällskap, Göran Östman kunde i samband med Arvsfonden besök inför slutredovisningen på tisdagen, med glädje redovisa det som hänt på Högheden i anpassningsprojetet som nu under hösten avslutas. Nu är alla barn, unga och handikappade välkomna till Höghedens Motorstadion.

En satsning på totalt 2,45 miljoner där Arvsfonden står bakom ca 70%, och Riksidrottsförbundet, Älvsby Kommun och Älvsby Motorsällskap klubbkassa har stått för resterande delar. Även DHR (De Handikappades Riksförbund) lokalavdelning har stöttat projektet med lokal kunskap.

Vad har man då erhållit. Jo! En motoranläggning där man har handikappanpassat markområden, läktare och tillgänlighet till toaletter och övriga sanitära anläggningar som duschar och bastu, i en helt egen byggnad.

Kvarstår är arbeten med att bygga ramper samt tak över dessa, asfaltering på närliggande ytor av byggnader. Komplettering av ventilation, avlopp och vatten försörjningen.

Att det nya kommit väl till pass har även setts vid sommarens tävlingar, där fler duschar och toaletter minskat tidigare problem med köer i samband med tävlingar.

Klubben har även genomfört ett Motorkollo som visat att anläggningen nu fått en bättre tillgänglighet och går att använda på ett helt annat sätt än tidigare, där även handikappade kan delta.

Läs även:

Miljoner till ÄMS
Byggnoja på Högheden

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.