Byggnoja på Högheden

24 MAJ 2014
Skrivet av :

Ute på Högheden:s motorstadion pågår just nu ett omfattande ombyggnad- renovering- och nybyggnads arbete för att gör motorstadion säkrare och mer tillgänglig för funktionshindrade.


I februari i år erhöll Älvsbyns Motorsällskap 1 653 000 kronor av Allmänna Arvsfonden för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade på motorstadion. Detta i ett samarbete med DHR:s lokal avdelning i Älvsbyn och skolorna i kommunen.

Målet är att arbeta för att få in fler funktionsnedsatta personer i motorsportsverksamhet, särskilt då ungdomar. För att ge alla dessa en chans att utöva motorsport, måste då anläggningen vara tillgänglig för alla.

Nu utförs markarbeten där depån får bättre framkomlighet bättre dränering och asfalterade ytor för ökad framkomlighet för rörelsehindrade. Ett bättre staket sätts upp kring depåområdet och första kurvan samt framför publikplats.

Även en nybyggnad med dusch- och omklädningsrum har påbörjats och tillgänglighetsanpassningen av hela motoranläggning för handikappade utövare och publik skall skall färdigställas inför kommande tävlingsäsong.

Redan nu har arbetena rönt uppmärksamhet och kommunalrådet Helena Öhlund och riksdagsmannen Sven-Erik Bucht har besökt de pågående arbeterna och är glada att se utvecklingen.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.