Risker för väg 94 genom Älvsbyn, Korsträsk och Vistträsk ses över

31 DEC 2019 Skrivet av :
Trafikverket genomför tillsammans med Älvsbyns kommun en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för delar av väg 94. Vägen är riksväg och trafikeras förutom av privatpersoner också av långväga godstransporter. Studien inleds med att identifiera de risker som finns längs vägen i Älvsbyns tätort,...
Fortsätt läsa

Protest mot sänkta hastighetsgränser

16 SEP 2016 Skrivet av :
Trafikverket planerar att sänka hastighetsgränserna på flera av vägar i Norrbotten och de övriga norrlandslänen. Det möts av protester från bland andra Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten. Tillsammans med regionråden i Västerbotten och Jämtland har Österberg begärt ett...
Fortsätt läsa

Nu tar moderna rallare över

28 JUL 2016 Skrivet av :
Mer än 200 moderna rallare har börjat moderniserar stambanan från denna vecka. Mellan 23.00 och 06.00 nattetid sker spårbyte med ett särskilt spårbyteståg under tio veckor framåt. Ända upp till 400 personer är beröra av projektets etapper med alla underleverantörer och skiftlag...
Fortsätt läsa

Planerad utveckling av den nedre delen av Storgatan

16 SEP 2014 Skrivet av :
Trafikverket och kommunen arbetar tillsammans just nu för att se hur man skulle kunna utveckla den nedre delen av Storgatan och göra den attraktivare. Under hösten arrangeras tre stycken träffar med berörda som får säga sitt. – Det huvudsakliga syftet med åtgärdsvalsstudien är...
Fortsätt läsa