Protest mot sänkta hastighetsgränser

hastighet

Trafikverket planerar att sänka hastighetsgränserna på flera av vägar i Norrbotten och de övriga norrlandslänen. Det möts av protester från bland andra Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten.

Tillsammans med regionråden i Västerbotten och Jämtland har Österberg begärt ett möte med infrastrukturminister Anna Johansson.

Att sänka hastigheten är fel väg att gå menar representanterna för de tre norrlandslänen. De tycker istället att vägarna borde rustas.

”Att lösa nollvisionen med generella hastighetssänkningar från 100 eller 90 km/h ned till 80 km/h i stället för upprustade vägar är helt orimligt. Det innebär att näringsliv och medborgare mister tillgänglighet samtidigt som effekterna för trafiksäkerheten är marginella”, skriver trion i ett brev till regeringen.

De pekar också på övergripande beräkningar som visar att de tänkta hastighetssänkningarna är kraftigt samhällsekonomiskt olönsamma.

”Att man nu från Trafikverkets sida uppenbarligen inte tagit till sig något av den kritik som framfördes i våras är häpnadsväckande. Därför är det nödvändigt att man på nationell politisk nivå griper in för att korrigera den felaktiga väg som Trafikverket uppenbarligen har tänkt sig slå in på. I annat fall riskerar vi successivt fortsatta generella hastighetssänkningar, vilket vore förödande – inte minst i norra Sverige som med våra långa avstånd drabbas hårt” fortsätter skrivelsen.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten och Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.