Planerad utveckling av den nedre delen av Storgatan

16 SEP 2014
Skrivet av :

Trafikverket och kommunen arbetar tillsammans just nu för att se hur man skulle kunna utveckla den nedre delen av Storgatan och göra den attraktivare. Under hösten arrangeras tre stycken träffar med berörda som får säga sitt.
Det huvudsakliga syftet med åtgärdsvalsstudien är att få till ett attraktivare, säkrare och hållbarare centrum, berättar Marja Suikki, samhällsplanerare på trafikverket.

När Älvsbyns resecentrum drar igång kommer trafiken i den nedre delen av Älvsbyns centrum att öka. Mängder av människor som antingen anlänt med buss eller tåg kommer att färdas längs vägen mellan nuvarande järnvägsstationen och rondellen bredvid Gulf.

I samband med detta anordnas tre stycken åtgärdsvalsstudieträffar där bland annat Trafikverket, kommunens plansida, Älvsbyns Energi och ett par fastighetsägare diskuterar om hur man skulle kunna utveckla den nedre delen av Storgatan, samt miljön runt omkring.

– Vi kollar på hur man kan göra den nedre delen attraktiv. Vi vill att den nedre delen matchar den övre delen, berättar Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef på Älvsbyns kommun.

Efteråt sammanställs rapporten från de tre träffarna och det riktiga arbetet drar igång.

Karta: Daniel Nordström

Karta: Daniel Nordström

TEXT: ROBIN NILSSON

 

Sportringen v 38

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.