Utlyser markanvisningstävling

31 OKT 2021
Skrivet av :

Älvsbyn satsar på bostäder för att möta den gröna omställningen

Norra Norrland är just nu ett av Sveriges hetaste utvecklingsområden. Till följd av den gröna omställningen väntas regionen växa med 100 000 nya invånare fram till 2035. Som en följd av detta ser Älvsbyns kommun ett stort behov av nya bostäder.
I dag (29/10) inleds en markanvisningstävling för ett flerbostadshus i centrum.

Tävlingen ska resultera i att fastigheten upplåts till en eller flera aktörer som förverkligar sitt eller sina förslag på bostäder och/eller lokaler för kontor, handel, café/restaurang eller andra mötesplatser inom området.
Förberedelserna för tävlingen har pågått sedan i april i år. Då genomfördes en omfattande enkätundersökning om hur invånarna i kommunen ser på sin boendesituation och vad de har för tankar om sitt framtida boende.

Resultatet av undersökningen visar att 446 personer, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av de svarande, skulle kunna tänka sig att flytta till nybyggda lägenheter i centrum om sådana byggdes. De flesta av dem som kan tänka sig det är personer som är 45 år eller äldre och inte har barn i hushållet. Hela 68% av dem som är intresserade av att flytta till nybyggda lägenheter bor i villa idag.

– Undersökningen bekräftar den upplevelse vi har, att många skulle välja att flytta till nya lägenheter i centrum och sälja sin villa om möjligheten fanns, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Att nya bostäder byggs och fler villor blir till salu är en förutsättning för att kommunen ska kunna möta den inflyttning som de stora näringslivssatsningarna i Norr- och Västerbotten väntas medföra är kommunen fullt införstådda med.

– Så är det, ska vi kunna behålla våra unga invånare i kommunen och dessutom få inflyttning kommer det behövas fler bostäder både på kort och lång sikt, säger Tomas Egmark.

Att byggnation på tävlingsområdet kan påbörjas på kort sikt råder det ingen tvekan om. En gällande detaljplan som tillåter bostäder och verksamheter i fem våningar finns och kommunen äger marken.

– Förutsättningarna är jättebra, det finns en detaljplan, kommunen äger marken och så ligger det oerhört centralt, säger Sofia Lundberg, samhällsstrateg på Älvsbyns kommun.

Tävlingen, som pågår fram till den 22 december, är öppen för alla men kommunen söker främst efter en eller flera byggaktörer som har erfarenhet av att genomföra liknande projekt och som kan möta de urvalskriterier som kommunen angett i tävlingsprogrammet. Inkomna tävlingsförslag kommer att utvärderas av en jury bestående av politiker och tjänstepersoner från Älvsbyns kommun samt av kommunen anlitad stadsarkitekt.

– Det är viktigt att det blir en trevlig byggnad som knyter ihop Storgatan med kvarteret Leken dit Ica Supermarket flyttat och med det läge som fastigheten har finns potential för ett nytt landmärke, säger Sofia Lundberg.

Tävlingsprogram_markanvisningstävling-Leken_12_Älvsbyn

Ordförklaringar:
Markanvisning
Markanvisning är en option (rättighet) för till exempel en byggaktör att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med en kommun om förutsättningarna för att uppföra ny bostadsbebyggelse eller att genomföra annan exploatering inom ett visst markområde.

Källa: Älvsbyns kommun

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.