Äntligen Näringslivsfrukost

29 OKT 2021
Skrivet av :

På fredagsmorgonen kom ett drygt trettiotal gäster för att fysiskt närvara på Älvsbyns kommuns näringslivsfrukost på Polar Hotell.
Näringslivsfrukostarna har under det senaste året genomförts digitalt och främst då via Teams som även denna dag återutsände näringslivsfrukost.

 

Under en dryg timme avhandlades kommunens boendeenkät och information om markanvisningstävlingen, Akademi Norr informerar om kartläggning och behov inför yrkesutbildningar, lyftet och diverse annan information från Älvsbyns kommun, Företagarna Älvsbyn, Älvsby handel, Business By Women, Polisen och LRF Älvsbyn.

Ett mer detaljerat sammandrag här.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.