Äntligen en fysisk näringslivsfrukost

Så var man äntligen tillbaka med ett länge efterlängtat inslag i Älvsbyn, nämligen näringslivsfrukost på Polar hotel.

Under fredagsmorgonen samlades företagare för att delta. Sofia Lundberg och Mathilda Kullebjörk hälsade alla välkomna med orden:
– Äntligen kan vi träffas fysiskt igen.

Därefter gjorde Anna Lindberg, kommunchef sedan maj, entré och presenterade sig för företagarna. Hon har de senaste sju åren jobbat som regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten. Annas hjärta klappar för Älvsbyn som hon tror har alla möjligheter att utvecklas.
Även Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef, som jobbat ett tag passade på att presentera sig.
Anette Grundström, Sparbanken Nord, tog tillfället i akt att tacka för sig då hon nu gjorde sin sista arbetsdag under fredagen. Hon ersätts av Sebastian Wredenberg som närmast kommer från finansavdelningen, Piteå kommun.

Markanvisningstävling
På det sammanslagna samhällsbyggnadskontoret finns det numera två Sofia Lundberg, en för näringslivsfrågor och en samhällsstrateg som jobbar med plan- och bostadsfrågor. Sofia, samhällsstrateg, presenterade Älvsbyns kommuns markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus, gärna med lokaler för handel, kontor och/eller mötesplatser inom fastigheten Leken 12 i centrala Älvsbyn. Tävlingen pågår till och med den 15 december.
Leken 12 är tomten närmast ICA där man enligt plan kan bygga en fastighet upp till 5 våningar.
Sofia presenterade även svaren på den boendeenkät som kommunen skickade ut i våras. Där har det framkommit att det finns en stor efterfrågan bland framför allt äldre invånare att kunna sälja sitt hus och flytta in så nära centrum som möjligt.
Enkäten skickades ut till 3500 slumpvist utvalda personer och cirka hälften har svarat på den.

Framtidens kompetensbehov
En av de mer brännande frågorna är hur vi ska lösa framtidens kompetensbehov, eller helt enkelt ”vilken kompetens behöver ditt företag”.
I den norra landsänden har 13 kommuner gått samman för att skapa ett nätverk av samverkan kring högre utbildning av högsta kvalitet, däribland Älvsbyn.
Sara Kandel från Akademi Norr presenterade projektet vars syfte är att initiera, samordna och genomföra högre utbildning. Utbildningen skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Inom denna samverkan har varje deltagande kommun ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr, vilket verkar som ett nav för det övergripande samarbetet.
– Vår vision är att i vår region skapa ett nätverk av samverkan kring högre utbildning som har högsta kvalitet, inspirerar och vägleder och spelar en avgörande roll för regionens kompetensutveckling, ekonomiskt, socialt och kulturellt, berättade Sara.
Idag är det redan brist på olika kompetenser, men det finns ett stort behov av mer eller mindre skräddarsydd utbildning som passar företagens behov. Det vill Akademi Norr vara med och ändra på.

Nya stödmöjligheter
För den som är fastighetsägare informerade Erika Groth från samhällsbyggnadskontoret, om en ny stödmöjlighet för energieffektivisering. Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. Reglerna om stöd träder i kraft den 1 oktober 2021 och stödet går att söka från detta datum. För mer information kontakta Erika Groth på Älvsbyns kommun.

Lyftet
Den återkommande punkten Lyftet har utvecklats och kommer fortsätta vara ett stående inslag på frukosten. Syftet är att lyfta hela det lokala näringslivet genom företagspresentationer där både nystartade och befintliga företag, stora som små, får möjlighet att presentera sig.
Dagens företag var Kraft & Hälsa där ägaren Liza Hortlund presenterade sin verksamhet. Liza är sedan några år tillbaka ensam ägare av gymmet och brinner för träning och hälsa. På frågan vad som är det bästa med att vara företagare svarar hon:

Liza Hortlund, Kraft & Hälsa.

– Det bästa med att vara företagare är att jag får jobba med min hobby.
Efter en tid då vi levt med en pandemi har många företag påverkats och fått anpassa och ställa om sin verksamhet, men Liza ser hoppfullt på framtiden och har många tankar på utveckling.
Information från näringslivet

Handelsbanken
Annika Nilsson, kontorschef Handelsbanken, berättade att banken firar sitt 150 års jubileum under året och i Älvsbyn tänker man fira det den 25 november på kontoret.
Företagarna påminde om hockeyresan till Luleå och matchen Luleå-Brynäs den 25 november. Anmälan senast 12 november till Företagarna.
Älvsby handel informerade om kommande spökvecka som innehåller spökvandring i Kanis 30 oktober och spökjakt i Älvsbyns butiker 1-5 november. Mer information finns på Facebook på CE’s

Allservice och Älvsby handel.
Mathilda och Sofia avslutade frukosten med att berätta om Drop-in för näringslivet, ett tillfälle att träffa kommunens näringslivsutvecklare på olika platser i kommunen. Syftet med drop-in träffarna är att företag på ett enkelt sätt ges möjlighet till dialog och kontakt med kommunen. Företag kan stanna och prata, dricka kaffe eller bara säga hej. Första tillfället blir 12 november klockan 11.00-14.00 på Polar Hotel.

Nästa frukost blir den 26 november.

Text: Lars-Eric Lundberg.
Foto: Sterling Nilsson.

Om Skribenten
Tidigare Lokalredaktör för NSD i Älvsbyn. Därefter datatekniker och nu personlig assistent som väntar på Pension