Malmtorgets informationstavla uppdateras

14 MAJ 2021
Skrivet av :

Kyrkmalmen är byns ursprungliga centrum som till stor del bevarats trots den stora samhällsutbyggnaden.

I och med järnvägens placering utökades handeln längs dagens Storgatan och området utvecklades till ett bostadsområde.

Anneli Johansson  Kyrkstugesamordnare

Älvsbyns Kyrkstad är en Kulturmiljö med riksintresse.

Numera är kyrkstaden ett väl nyttjat fritidsboende under sommarmånaderna med innehavare från hela landet.
”Ett stort antal intressenter besöker årligen Älvsbyns Kyrkstad och därför finns ett behov av att ta del av historien från dåtid till nutid.
Mina ledord i arbetet att sammanställa text och bild är att tavlorna ska informera, inspirera och väcka intresse säger Anneli Johansson, Kyrkstugesamordnare.”

Text och bild
Anneli Johansson
Kyrkstugesamordnare

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.