Malmtorgets informationstavla uppdateras

14 MAJ 2021 Skrivet av :
Kyrkmalmen är byns ursprungliga centrum som till stor del bevarats trots den stora samhällsutbyggnaden. I och med järnvägens placering utökades handeln längs dagens Storgatan och området utvecklades till ett bostadsområde. Älvsbyns Kyrkstad är en Kulturmiljö med riksintresse....
Fortsätt läsa