Från Region Norrbottens pressträff

Totalt 2129 personer har konstaterats vara smittade med covid-19 i Norrbotten.  Just nu vårdas 6 personer på sjukhus, varav 4 får intensivvård.
Sedan 13 augusti har ingen avlidit med covid-19 i Norrbotten.
Det finns en smittspridning i Norrbotten och den har ökat de senaste veckorna.
Även om smittspridningen inte är i närheten av hur det såg ut i våras pekar kurvan ändå uppåt, vilket är bekymmersamt.

Varför smittas norrbottningar?
Det handlar om att man inte följer rekommendationerna.
Framför allt i det att man struntar i att stanna hemma när man är sjuk.
Även om man är bara lindrigt förkyld finns risk att man smittar andra.
Men även att man är för nära andra människor och slarvar med handhygienen.

Smittspridning sker på jobbet, på föreningsträffar, på kalas, på resor och kurser samt när kompisar träffas.
Nu finns möjlighet att införa regionala och lokala föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning.
Det kan bli aktuellt när flera av följande faktorer talar för ett större utbrott:
Hög andel smittade i regionen eller kommunen
Hög andel covid-positiva bland provtagna med förkylningssymtom
Hög belastning inom sjukvården (vårdplatser – IVA-vård etc)

Omfattande spridning i äldreomsorgen framför allt SÄBO-omsorg
Testnings-/smittspårnings-/handläggningskapaciteten i regionen slår i taket
Om vi i Norrbotten följer de vanliga rekommendationerna så kommer vi att slippa regionala föreskrifter och allmänna råd, vilket är att föredra.
Hjälp varandra med att följa rekommendationerna.
Det brukar gå jättebra att på ett snällt sätt påminna varandra om ni råkar hamna för tätt ihop i kön på mataffären eller på något annat ställe.
En förutsättning för att smittspridningen ska hållas nere är att det finns en fungerande testning.
I presentationen som finns länkad högre upp på denna sida finns en detaljerad bild över hur testningen i Norrbotten går till.

Nästa vecka startar egenprovtagningen i Norrbotten.
Testkit beställs genom att logga in på 1177.se.
Det finns sedan tre olika sätt att hämta ut sitt testkit.
En fullständig lista uppdelad på kommun finns i presentationen. Utlämningen av testkit sker genom:

Utlämning på provtagningsstation
Uthämtning på Apoteket AB
Hemleverans av provtagningskit
Svaret på egenprovtagningen kommer i journalen på 1177.
Den som testat sig kan få ett mejl eller sms om att svaret har kommit.
Barn under 13 år, de som inte har e-legitimation och övriga som av någon anledning inte kan testa sig själv kommer även framöver att kunna testa sig via hälsocentral.
Den som har lämnat prov för covid-19 och väntar på provsvar måste hålla sig isolerad från andra människor utanför den närmaste familjen.
Man får inte gå till jobb eller skola medan man väntar på sitt svar.

Den som har haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna ska kontakta vården innan man tar ett nytt prov för pågående sjukdom.
Aktuell information finns alltid på 1177.se.
Region Norrbotten ber alla medborgare som har möjlighet att själv ta del av informationen på 1177 att göra det innan man kontaktar vården med sina frågor.
Covid-19 är en så kallad allmänfarlig sjukdom och därför smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen.
Nu centraliserar Region Norrbotten smittspårningen så att all smittspårning görs av ett expertteam.

Smittspårning är alltid viktigt, men extra viktigt inom tre prioriterade områden:
hälso-och sjukvård och omsorg
hushållskontakter och
andra riskmiljöer för allmänheten (t.ex. fritidsaktiviteter, arbetsplatser, skolor).
Den som testas positivt för covid-19 blir alltid kontaktad av vården.
I första hand på telefon, när det inte går att nå den smittade på telefon skickas ett brev.
Om man har testats behöver man vara tillgänglig för vården på telefon, som ibland ringer från dolt nummer.
Den som blir kontaktad av vården och blir ombedd att höra av sig till vården har en skyldighet enligt lag att göra det.
Smittskyddslagen hjälper oss att förhindra att smitta sprids.

Lagen bygger på individens ansvar, oavsett om det är den smittade personen, en som exponerats för smitta, en som misstänks ha covid-19 och friska personer.
Oavsett om det är en smittspårare eller en anhörig som berättar för dig att du har exponerats för covid-19 så är du skyldig att följa rekommendationerna.

Det är prioriterat att barn och unga ska få gå i förskola och skola.
Så länge barnet/eleven är symtomfri ska hen vara i skolan, även om andra personer i familjen har konstaterats ha eller misstänks ha covid-19. Det är dock av yttersta vikt att lämning och hämtning av barnen kan ske på ett säkert sätt, så att ingen förälder med symtom vistas i förskolans eller skolans lokaler där de kan smitta andra.

Nu arbetar vården med att kalla de personer som har fått vänta på besök och åtgärder under pandemin.
Operationsverksamheten inom Region Norrbotten går i full fart, vilket är mycket glädjande.
Många väntar fortfarande på operation och eftersom operation och intensivvård är tätt sammankopplade är även detta ett viktigt skäl till att hålla antalet patienter inom intensivvården lågt. Vi kan alla hjälpa de 3000 patienter som väntar på att snabbare få göra sin operation genom att följa rekommendationerna som minskar smittspridningen.
Vaccin mot covid-19 kommer förhoppningsvis under nästa år, exakt när är oklart.

Vaccin mot vanlig säsongsinfluensa kommer att börja ges till riskgrupper och personal inom vård och omsorg med start 3 november nästa vecka.
I början på december får övriga personer börja att vaccinera sig.
Information om hur vaccinationen går till kommer att finnas på hälsocentralernas sidor på 1177.se.
Det kommer också information i tryckt press.

Du kan vaccinera dig i samband med ett annat besök inom vården, eller besöka vården enbart för att vaccinera dig.
Det kommer att vara säkert och tryggt att vaccinera sig.
Region Norrbotten har stort fokus på att ingen smitta ska spridas vid vaccinationstillfället.
Kom frisk, håll avstånd och vänta på din tur.
Region Norrbotten utvärderar hela tiden de besöksrestriktioner som finns på sjukhusen och hälsocentralernas obs-platser.
Just nu är bedömningen att besöksrestriktionerna fortfarande behövs och därför ligger de kvar.
Du som besöker sjukhus och hälsocentraler ska komma ensam, utan anhörig eller annan medföljande.
Orsaken till detta är att inte skapa trängsel i väntrum. Om varje patient har med en anhörig dubbleras antalet personer i väntrummet, vilket är problematiskt.
Barn och andra som behöver ledsagare får självklart ta med dessa.

Källa: Pressträff Region Norrbottens 2020-10-27
Pressträff 27 oktober

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.