GC väg Korsträsk – Sågfors påbörjad

Bygget av en gång- och cykelvägen från järnvägsbron i Korsträsk till korsningen i Sågfors har nu påbörjats.Bygget skall säkra framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 94.

Trots att bygget av GC vägen och två broar, kommer trafiken längs väg 94 att vara igång hela tiden med minskad hastighet och begränsad framkomlighet.

En ny bro vid Korsträskbäcken vid korsningen till Lillstrand med byte av vägtrummor genomförs under hösten och järnvägsbron i Korsträsk påbörjas nästa år.

Projekttiden är drygt ett år och tanken är att man ska vara färdig i november 2021.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.