GC väg Korsträsk – Sågfors påbörjad

23 SEP 2020 Skrivet av :
Bygget av en gång- och cykelvägen från järnvägsbron i Korsträsk till korsningen i Sågfors har nu påbörjats.Bygget skall säkra framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 94. Trots att bygget av GC vägen och två broar, kommer trafiken längs väg 94 att vara...
Fortsätt läsa