Brandman på jobbet-dagen

01 SEP 2020
Skrivet av :

Brandman på jobbet-dagen uppmärksammar deltidsbrandmännen i Sverige.

Brandhjälm Foto: Johan Eklund MSB

Av Sveriges 15 000 brandmän är 10 000 deltidsanställda.
I dag uppmärksammas deltidsbrandmännen under Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ för att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare.

Initiativet Brandman på jobbet-dagen kommer från Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor (RRFB).
Syftet är att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
– Räddningstjänsterna behöver alla, så väl kvinnor som män. Olikheterna är vår styrka.
Att mixa kvinnor, män, gamla, unga, personer med olika erfarenheter av olika yrken, utbildningar och personligheter gör oss bredare i vår kompetens, säger Jeanett Grönwall som arbetare som deltidsbrandman vid sidan av sin ordinarie tjänst på MSB.

MSB utbildar framtidens deltidsbrandmän
Ett av MSB:s viktigaste uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga och hantera kriser. Det gör vi bland annat genom att utbilda deltidsbrandmän.
Under våren 2020 har MSB examinerat 100 nya deltidsbrandmän och fler kommer att utbildas under hösten.
– Vi vill verka för att fler ska ta rollen som deltidsbrandmän, för det behövs. Räddningstjänstens beredskap är beroende av deltidsbrandmännen.
Tyvärr är bilden av brandmän väldigt snäv och vi måste jobba vidare för att bredda den bilden, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Fortsatt arbete för att utveckla räddningstjänsten
Tillsammans med representanter för räddningstjänst driver MSB projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS).
Projektet startade för att samhället måste bli bättre på att hantera omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser.
Projektet arbetar med att sätta på pränt en gemensam systemsyn, normer, förhållningssätt och principer, organisation och roller, ledningsprocesser och inte minst en gemensam nomenklatur.
ELS förslag – ”1.0” – kommer att skickas på remiss under i början av 2021 till bland annat kommunala räddningstjänstorganisationer och själva projektet avslutas i slutet av mars 2021.

Förslag på lagändring
Parallellt med projektet för ett enhetligt ledningssystem ligger just nu ett förslag hos riksdagen på ändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Lagförslaget innebär att MSB kommer få ett större ansvar över den kommunala räddningstjänsten i syfte att skapa en mer effektiv räddningstjänst med en likvärdig kvalitet över hela landet.
– Just nu förbereder vi bland annat de föreskrifter som MSB föreslås få bemyndiganden om.
Avsikten är att MSB ska få föreskriva om kommunal tillsyn, handlingsprogram, undersökningsrapporter och ledningssystem, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Källa: Pressmeddelande MSB

Läs mer från Älvsbyn ”Fler kvinnor blir RIB:are”

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.