Fler kvinnor blir RIB:are

På fredagen avslutades en introduktionsutbildning för de fem nya deltidarna (RIB) vid Räddningstjänsten i Älvsbyn/Vidsel, tre kvinnor och två män är nu klara för att gå in i jourverksamheten.

Detta visar också en ny trend att även brandmanayrket blivit något för kvinnor att söka sig till.

Det är ju inget heltidsjobb, men kvinnor är mera hemmavid och kan gå jour och snabbt vara på plats.

Nu har Älvsbyn 7 kvinnor av ca 40 (RIB) fördelade på jourgrupper i Älvsbyn och Vidsel och jour var fjärde vecka.

Varje år måste räddningstjänsten i rekrytera fler deltidare till sina jourgrupper i Älvsbyn och Vidsel som dygnet runt skall vara beredd på att rycka ut vid larm.

RIB
Med åren har det tunnats ut antalet sökande till deltidare eller ”Räddningsman i beredskap”(RIB) som titeln är, när vi behövt folk, säger Margareta Lundberg själv Risk- och säkerhetssamordnare och själv Älvsbyns första deltidsbrandman sedan 2000.

– Här har nu droppen urholkat stenen. Nu är vi fyra stycken kvinnor här i Älvsbyn och tre stycken i Vidsel, totalt sju.

– Det blir lite mer av att vi ”Headhuntar” då vi söker folk och vänder oss mot de som visar intresse och vill vara med, säger Margareta.

Men även arbetsplatser inom Kommunen och företagare ställer sig posetiva till att släppa intresserade till Räddningstjänsten, för man bygger in en ökad kunskap på den egna arbetsplatsen och det kan var till nytta i det ordinarie jobbet.

– Vi ska vara på rull inom sex minuter efter larm, så man måste ju bo och jobba på orten, säger Margareta.

– Vi ser att nu börjar vi ha många yrken inom räddningstjänsten, för efter ett larm kan det ligga många vita kläder efter kockar, bagare och tandsköterskor i omklädningsrummen.

– Att vi snart är 20 % kvinnor i Älvsbyns Räddningstjänst känns bara bra och kommer nog att bredda vårt sätt att jobba, för vi får in så mycket mer med att vara båda könen i denna typ av organisation, avslutar Margareta Lundberg.

Fr.v fram Jimmy Eriksson, Erika Andersson, Stina Norman och Markus Lundgren. Bakom ratten Evelina Rodin.

Av de nya RIB:arna så Jobbar Markus Lundgren, på Älvsbyhus i Guteriet. Stina Norman jobbar på Sportringen. Erika Andersson är lärare Vidsel. Jimmy Eriksson jobbar på Polar. Evelina Rodin jobbar på Storforsen Hotell.

Nya omklädningsrum

Nu har det byggts nya omklädningsrum både i Älvsbyn och Vidsel för både manliga och kvinliga RIB:are. Allt för att det skall kunna uppfylla en bra arbetsmiljö och ökad trivsel för alla.

Av de nya RIB:arna kommer nu Evelina Rodin och Erika Andersson att gå in i Vidselsstyrkan. Stina Norman, Jimmy Eriksson och Markus Lundgren i Älvsbystyrkan.

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.