Stor ombyggnad i centrala Älvsbyn – Väntas

26 FEB 2020
Skrivet av :

På tisdagskvällen bjöd Trafikverket in till öppet hus tillsammans med Älvsbyns kommun för att berätta om projektet tätortsåtgärder av Väg 671 (Nyvägen, Storgatan och Stationsgatans) ombyggnad genom centrum av Älvsbyn.

Ett större ombyggnadsprojekt där Trafikverket påbörjar arbetena under 2020 som genomförs 2021-2022, för att sedan lämna över till Kommunen när det hela är genomfört.

Även Kommunen kommer rusta upp vattenledningar och avlopp i centrala Älvsbyn samtidigt och det kommer att krocka med Trafikverkets arbete, där det kan bli svårtrafikerat under pågående arbeten.

presentation-oppet-hus-alvsbyn-tatort

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.