Åtgärder för bättre fiskvandring

För en tid sedan tilldelades Älvsbyns Kommun medel av LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) vid Länsstyrelsen, för att delvis finansiera åtgärder för att förbättra fiskvandringen i Korsträskbäcken.

Efter en mindre försening är nu arbetena igång vid dammen i Korsträskbäcken vid Nyvägen mot Altuna.

Vattnet har leds om i ett rör förbi platsen och en grävmaskin bygger upp en sten ramp mot den gamla betongdammen.

Sedan skall en lämplig fiskväg byggas upp mot dammen och på detta sätt förbättra fiskvandringen i Korsträskbäcken.

Ett glatt kommunalråd Tomas Egmark gläds åt att projektet kommit igång efter att Jan Isaksson vid Pite Älv väkt idén om möjligheter att få till fiskvandring i Korsträskbäcken.

Arbetena genomförs av PEAB i samarbete med Älvsby Energi AB.

Se beskrivning nedan
Förbättrad fiskvandring förbi damm i Korsträskbäcken

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.