VARNING: Risk för översvämning till våren

09 JAN 2018
Skrivet av :

FOTO: SARA BOHLIN

TEXT+FILM: 2017 blev ett nederbördsrikt år. Mark och vattendrag är mättade. Bäckar, åar och älvar, som normalt sett borde ha varit rännilar i höstas,  har ovanligt höga nivåer, närmast försommarmässiga. Den rikliga nederbörden under denna vinter får därför varningsklockor att ringa inför kommande vår.
– Det är alltid svårt att förutse vad som ska hända, men ett gott råd är att alla som har sina bostäder eller stugor nära älven, men även andra vattendrag, förbereder sig för höga vattenflöden kommande vår och sommar, säger Margareta Lundberg risk och säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

Margareta Lundberg.

Många fastighetsägare längs Piteälven minns våren 1995 med skräck. Då steg älven över sina breddar så till den grad att många stugor och annat sveptes med av den kraftiga vårfloden.

Nu finns anledning att utfärda en tidig varning för 2018. Förra årets nederbördsrikedom gjorde marken mättad. Detta har spätts på med en snörik vinter. Hittills den snörikaste på 36 år. Mer nederbörd är att vänta. Detta är säkert som amen i kyrkan.

Om inte marken eller vattendragen kan svälja det vatten som förväntas komma i samband med snösmältningen blir det problem i form av översvämning. Än värre blir det om snösmältningen blir intensiv.
– En annan risk som följer är kraftig erosion, upplyser Margareta.

Hon uppmanar fastighetsägare, med hus i närheten av älven, att vidta försiktighetsåtgärder.
– Räkna med höga vattennivåer för att skydda egendom.

Älvsbyns kommun är dock förberedda på ett helt annat sätt än många andra kommuner genom att ha installerat nivåmätare på tre ställen längs älven. Men utrustningen kan endast förvarna. Inte förhindra höga vattenflöden i en närmast oreglerad älv.

Följ vad som händer i älven här..

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.