Snörikaste nyårshelgen på 36 år

07 JAN 2018
Skrivet av :

Nyårshelgen 2017/2018 blev den snörikaste på 36 år. Många områden runt Älvsbyn börjar redan närma sig en meters snödjup. I Brännberg uppmättes 95 centimeter på Trettondagen. Mest snö har fallit i Jokkmokk där snötäcket är 1,2 meter tjockt.

”För att finna mer snö allmänt i Norrland vid årsskiftet får vi gå tillbaka till årsskiftet 1981/82. Men allra snörikast i Norrland vid årets slut sedan 1961 var det den 31 december 1966 då det på många håll i Norrland var kring en meter i snödjup”, skriver SMHI. 

Så här är läget på SMHI:s mätstationer i Älvsbyns närområde:
Brännberg 95 centimeter/6 januari
Klöverträsk 85 centimeter/6 januari
Vidsel 71 centimeter/4 januari
Koler 90 centimeter/6 januari
Piteå 53 centimeter/6 januari
Jokkmokk 120 centimeter (största snödjupet i Sverige för tillfället).
(Se även grafer nedan)

Det allra största snödjupet (327 centimeter) uppmättes i Kopparåsen (Kirunafjällen) i slutet av februari 1926. Stationen Vassijaure, drygt en mil längre västerut längs Malmbanan, hade inte alls lika extrema snödjup. Snödjupet i Kopparåsen under säsongen 1925/26 stämmer dock rätt väl med de rapporterade nederbördsmängderna. Det var ett extremt snöfall i oktober 1925 som lade grunden till hela vintersäsongens mäktiga snötäcke. Mätningarna i Kopparåsen upphörde med utgången av februari 1926.

Hela 2017 blev överhuvudtaget ett nederbördsrikt år i Pite älvdal med många regn vår, sommar och höst plus en snörik inledning på vintern. Årsnederbörden var långt över det normala (se bild ovan).

I Piteå (där SMHI:s mätningar startade 1859) blev 2017 det tredje blötaste året som observerats efter 2012 följt av 1935.

Hade inte en del av nederbörden under november och december kommit som regn hade med största sannolikhet snödjupet varit över metern i Älvsbyn.

 

 

En av SMHI:s snöpinnar som möter snödjupet. FOTO: SMHI

 

Fakta snömätning:

Det traditionella sättet att mäta snödjup är en manuell mätning med linjal, tumstock eller med fasta mätkäppar. Alla observationer av snödjup i SMHI:s regi utförs på detta sätt.
Snödjupet mäts klockan 07 (svensk normaltid) och mätningen bör utföras på en någorlunda slät markyta utan nämnvärd drivbildning. Avläsningen sker på en centimeter när, och det rapporterade snödjupet skall helst avse medelvärdet från minst fem mätpunkter med några meters avstånd.
Daglig rapportering av snödjup är en fördel, men en del stationer rapporterar endast två gånger per månad eller inte alls. Under senare år har dock andelen dagligen rapporterande stationer ökat.

Källa: SMHI

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.