Vill du veta mer

05 MAJ 2017
Skrivet av :

Krisberedskapsveckan 2017 – aktiviteter i hela landet för ökad beredskap hos hushållen – se instruktiva på webben.

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna den första Krisberedskapsveckan i Sverige 8-14 maj.

Älvsbyns Kommun bjuder på information Måndagen den 8 maj mellan 12 och 15 på FLUXEN.

Budskapet under årets kampanjvecka – ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” – vill väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut.

– Med Krisberedskapsveckan vill vi få människor att reflektera kring sina egna möjligheter att klara vardagen vid en allvarlig samhällsstörning.
Vi tror att gensvaret kan bli mycket gott. Intresset för vår gemensamma säkerhet och beredskap är större än på länge, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör vid MSB.

Inför Krisberedskapsveckan har MSB producerat instruktiva YouTubefilmer om hur privatpersoner kan ordna en hemberedskap utifrån fyra basbehov.

Mat

Vatten

Värme

Kommunikation

Armbryterskan och programledaren Heidi Andersson, som själv har satsat på en god hemberedskap, ger handfasta tips i filmerna.

– Det faktum att vi lever i ett sårbart samhälle och att världen riskerar bli än mer oförutsägbar innebär att alla som kan behöver ha en beredskap för att klara sig i minst några dygn.
Att packa en krislåda med det allra viktigaste är en bra början, säger Heidi Andersson.

Aktiviteter i kommunerna
Varje kommun bestämmer själv om och i vilken omfattning de vill delta i Krisberedskapsveckan.
Kampanjaktiviteterna ska uppmärksamma invånarna på hur den egna kommunen kan påverkas vid störningar i samhällsviktiga funktioner och hur människor kan förbereda sig inför en händelse.
Utställningar, föreläsningar, tävlingar och mycket annat planeras runt om i landet.

Krisberedskapsveckan kommer att arrangeras årligen.

Källa: Pressmeddelande från MSB.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.