Vill du veta mer

05 MAJ 2017 Skrivet av :
Krisberedskapsveckan 2017 – aktiviteter i hela landet för ökad beredskap hos hushållen – se instruktiva på webben. För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna den första...
Fortsätt läsa