IVPA till Älvsby centralort

UPPDATERAD: I väntan på ambulans (IVPA), genom Inger Lundbergs(L) interpellation blev ett av kommunfullmäktiges många beslut där alla var eniga på måndagen.

110413_ivpa_01

– Alla partier bör trycka på för att landstinget ska införa ”I väntan på ambulans” (IVPA) i Älvsbyn, skrev Inger Lundbergs (L) i en interpellation vilket alla ställde sig bakom.

Från den 1 juni 2011 kommer 2 man från Räddningstjänsten i Vidsel att vara i jour dygnet runt för så kallade IVPA-larm och kan larmas ut av SOS Alarmering då bedömningen om att tiden för att en ambulans skall kunna komma fram till den skadade/sjuke blir lång i förhållande till skade-/sjukdomsbilden.

Ett införande i Älvsbyn tätort var väntade länge, men sedan dess har även bemanningen på Ambulasen i Älvsbyn minskat.

UPPDATERING:

Regionsfullmäktige tog upp frågan på onsdagen Läs ur NSD här!

-IVPA, eller ”I väntan på ambulans!”, är ett koncept där brandmän får utbildning av ambulanssjukvårdare för att göra första insatserna vid sjukdoms- och olycksfall.

Men en utökning av det är inte aktuell just nu svarar regionrådet Glenn Berggård (V).

– Jag ser inte behovet av att utöka IVPA där vi har ambulans. Förslaget var att ha IVPA på de orter där det inte finns ambulanser och det kvarstår, säger han.

 

Läs mer från 2011 här!

Se Kommunfullmäktige här!

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.