IVPA(I Väntan På Ambulans) startar i Vidsel

13 APR 2011
Skrivet av :Robert Andersson och Ove Nilsson fixerar nacken på Stig Norén.

När det händer en olycka eller någon hastigt blir sjuk så gäller det att vara snabbt på plats, ifrån den som är närmast till att den skadade/sjuke får vård av ambulanssjukvård, läkare och senare kommer till ett sjukhus.
Det här är en inte allt för lätt uppgift för någon i ett stort län som Norrbotten, med få ambulanser och långa avstånd till ett fåtal sjukhus. Men nu startar Älvsby Kommuns Räddningstjänst och Landstinget i Norrbotten upp ett samarbete om IVPA (I Väntan På Ambulans) i Vidsel.

Anders Nygren och Ronny Grundström visar för Ove Nilsson, Robert Andersson och Christer Nilsson hur man tar bort en hjälm.

Från den 1 juni kommer 2 man från Räddningstjänsten i Vidsel att vara i jour dygnet runt för så kallade IVPA-larm och kan larmas ut av SOS Alarmering då bedömningen om att tiden för att en ambulans skall kunna komma fram till den skadade/sjuke blir lång i förhållande till skade-/sjukdomsbilden.

Stig Norén och Christer Nilsson säkrar fria luftvägar under vägledning av Anders Nygren.

På onsdagskvällen startade den första utbildningen upp på Ambulansstationen vid Vårdcentralen i Älvsbyn för de första fyra av Vidsels räddningsmännen i IVPA, med Ronny Grundström och Anders Nygren från Älvsby Ambulansen som lärare. Resterande 5 man kommer under nästkommande veckor att gå samma utbildning och samtliga kommer även att fortsätta ett utbildningsteg till i Boden under maj månad.

Det finns en hel del hjälpmedel i en ambulans, det är viktigt att veta var det finns.

Från den 1 juni kommer de sedan att vid ett IVPA larm från SOS Alarmering att rycka ut för att vara de första på plats som tar hand om den sjuke/skadade och gör en första bedömning av skadan eller sjukdommen och förbereder för den senare ankommande ambulansen.

”- Vi får ett par ögon som i förväg kan hjälpa oss bedömma och se vad som hänt för att vi skall kunna ge rätt vård/behandling då vi kommer fram ” Säger Ronny Grundström.

Att dockumentera allt vid ett IVPA larm är en viktig del i att ge rätt vård även då ambulansen väl kommer fram.

Det hela blir en offensiv enhet som är en modernare form av räddningstjänst. Med en utrustad insatsbil med två räddningsmän som kan göra bedömningar och ge viss form av vård och påbörja behandling i väntan på Ambulansen och där den drabbade sätts i fokus genom snabbhet, smidighet och effektivitet.
Som räddningsmän utför man Räddningstjänst inom Kommunen, som IVPA personal så utför man sjukvårduppdrag åt Landstinget. En dubbel roll som också kan upplevas lite kluvet av allmnänheten men allt är mot målet att rädda liv.
Kommunen står för personalen och Landstinget bekostar IVPA och utbildar personalen.
IVPA-konceptet är inte nytt i Sverige, utan har redan räddat åtskilliga liv i vårt avlånga land. Där flera kommuner och Landsting lovordar IVPA med bevis på en kraftig
ökning av kvaliten i vården.

Fakta Om IVPA i Vidsel från 1 juni
(Innefattande även Visträsk,Övre Tväråsel och Kåbdalis)
– 2 man i Jour för IVPA larm.
– SOS prioriterar IVPA larm utifrån aktuellt läge och tillgång på Ambulanser.
– Den IVPA utbildade jourstyrkan gör bedömningar utifrån fastställd mallar.
– Kan påbörja viss sjukvårdsbehandling på plats.
– Kan använda Hjärtstartare, utföra Hjärt och Lungräddning.
– Kan utföra åtgärder på Deligering av läkare.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.