Polarbröd växer

Vid årsskiftet går Polarbrödskoncernen samman med Polarrenenkoncernen efter en generationsväxling i ägarfamiljen. Det nya moderbolaget får namnet Polarbrödsgruppen och kommer att arbeta med uthållig försörjning. Polarbrödsgruppen kommer att ha två helägda dotterkoncerner, Polarbröd och Polarrenen.

20160602 anders e johansson 1

Anders E Johansson

För att förbereda samgåendet genomförs organisationsförändringar. Anders E Johansson blir ny VD i Polarbröd AB. Huvudägarna Anna Borgeryd och Karin Bodin arbetar vidare i Polarbrödsgruppen, Anna som chefsstrateg och Karin som VD. Anders Öquist fortsätter som VD i Polarrenen. Förändringen träder i kraft den 1 september 2016.

Polarbröd är ett familjeföretag som har bakat bröd i fem generationer och som vill finnas lika länge till. Koncernen som fortsätter att växa behöver en ny kostym inför framtiden. Polarbrödsgruppen, som det nya moderbolaget heter, arbetar med att skapa möjligheter att leva gott och sunt nu och i generationer.

– Efter tio år på VD-posten känns det rätt att få in ny energi i Polarbröd. Anders E Johansson har jobbat med oss i sju år och kommer att fortsätta det viktiga arbetet för en resurseffektiv och hållbar brödförsörjning, och med att utveckla Polarbröds sortiment och varumärke för att kunna växa på våra utvalda marknader i Sverige och på export, säger avgående VD Karin Bodin.

– Att få leda Polarbröd är en fantastisk möjlighet och det är med ödmjukhet och stolthet jag kliver in en den nya rollen. Vi ska fortsätta att utveckla samarbeten med våra kunder och säljkanaler och att baka riktigt gott bröd till alla som älskar Polarbröd, säger Anders E Johansson.

Internbank och gemensamma stabsfunktioner flyttas till moderbolaget, liksom specialistfunktionerna strategisk affärsutveckling, strategisk kommunikation och omvärldsanalys.

– Jag kommer att fortsätta det strategiska arbetet med hur koncernen framgångsrikt kan vara drivande i omställningen till en uthållig försörjning. Den nya organisationen innebär mer ägaransvar för vår generation, men också större möjligheter att faktiskt göra positiv skillnad, säger chefsstrateg Anna Borgeryd.

Ny dotterkoncern i Polarbrödsgruppen blir Polarrenen, som idag huvudsakligen jobbar med fastigheter. VD i Polarenen blir fortsatt Anders Öquist.

-Det känns spännande. Vi blir starkare tillsammans och kan samordna viktiga strategiska beslut och investera i nya spännande verksamheter, säger Anders Öquist.

Källa: Pressmeddelande

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.