Polarbröd växer

02 JUN 2016 Skrivet av :
Vid årsskiftet går Polarbrödskoncernen samman med Polarrenenkoncernen efter en generationsväxling i ägarfamiljen. Det nya moderbolaget får namnet Polarbrödsgruppen och kommer att arbeta med uthållig försörjning. Polarbrödsgruppen kommer att ha två helägda dotterkoncerner...
Fortsätt läsa