Många möten inom SPF

En presentation av hur kommunen tänkt sig att bygga och placera hus med olika boendeformer.

I samband med en presentationen fördes samtal om hur seniorer önskade det. Människor har olika krav och behov i olika åldrar.

Men central placering sågs ändå mer angeläget än perifer.

Reseskildring

Därefter följde Robert och Cajsa Lidströms fina reseskildring med bilder från en resa till USA ”I Karl Sundbergs fotspår…” Det blev en personlig berättelse, som också visade på hur saker bara kan slumpa sig utan att man planerar just för det. Att senare tiders bybor efter nära 100 år och som av en händelse råkar hamna på samma ställe som Karl och hans ättlingar!
Och så det andra eventet: den nu traditionsenliga seniorlunchen på Polar hotell. Även denna fredag samlades många för att gemensamt äta gott och högljutt samtala med varandra om trevliga saker.

Medlemsmöte

Den 13 april hade SPF Seniorerna Pärlan medlemsmöte.
Efter traditionsenligt välkommen – och då särskilt till flera nya som anslutit sig – åt man lunch.
K-G Aasas trio underhöll med många svängiga låtar från seniorernas ungdom. Vem minns inte Corinna, Corinna? Även humoristiska låtar revs av och en liten språklektion i svenska – ryska – finska fick publiken totalt med på takterna. Småpratet mellan numren var mycket underhållande och gemytligt. Trion ledde också en smittande allsång.

20160417_spfbild_1

K-G Aasas trio

Röda Korset välkomnade genom Katarina Berggren och Elsie Fastesson frivilliga krafter att hjälpa till i olika aktiviteter tillsammans med de stora grupperna asylsökande i Älvsbyn: med studiebesök och att hälsa på, med stickkafé, kvinnocafé, samtalsgrupper, svenskträning – ja, det finns mycket att göra, och det är inte bara angeläget, det är KUL!

20160417_spfbild_2

Efter kaffet avslutades det trevliga mötet med dragning av lotterivinster, många som vanligt mycket professionellt och konstnärligt tillverkade. Närmast framför i tid ligger en gemensam seniorlunch, en friluftsdag på Kanis, en utflykt på junimedlemsmötet och en resa till Norrbyskär före midsommar.
20160417_spfbild_3

Text och Foto: Inger Boström / SPF

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.