Många möten inom SPF

17 APR 2016 Skrivet av :
En presentation av hur kommunen tänkt sig att bygga och placera hus med olika boendeformer. I samband med en presentationen fördes samtal om hur seniorer önskade det. Människor har olika krav och behov i olika åldrar. Men central placering sågs ändå mer angeläget än perifer....
Fortsätt läsa