Räddningstjänsten i Älvsbyn

31 DEC 2016 Skrivet av :
Räddningstjänsten har till uppgift att förebygga olyckor samt att ha en operativ utryckningsverksamheten för skadeavhjälpande insatser. Med detta menas insatser vid olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på: Människor, egendom och miljö. Räddningstjänsten är även en...
Fortsätt läsa