Älvsby Lions har bedrivit verksamhet i Älvsbyn sedan 1953 (68 år)

Idag har cluben 17 medlemmar och bedriver hjälparbete främst inom Älvsbyn, riktat mot barn och unga.

Stora delar av insamlade medel går till Cancerforskningsfonden i Norrland, som bildades 1962 av Lionklubben i Edefors som banade väg för andra klubbar att ansluta sig.
Lions Cancerforskningsfond utgör en samlande och övergripande intresseorganisation för alla Lionklubbarna i norra Sverige i medvetande om att de medel som Lionklubbarna insamlar i sin helhet kommer cancerforskning till godo i Lionismens namn och anda.

Arbetet bedrivs genom samarbetsmässiga insatser med vårt lokala näringsliv.

Bössinsamling för ”De glömda barnen” är en återkommande insats för de glömda barnen från Syrien och dess grannländer som är en Lions gemensam insamlingskampanj över hela Sverige.

Världens Barn insamlingen ingick Lions i tidigare, men har avslutats.

Under 2021 och efter restriktionerna för pandemin upphörde, tas Älvsbyn Lucia upp igen för att sprida ljuset över Älvsbyn. Med kröning i Älvsby Kyrka den 11/12.
Se mer Lucia 2021

Tomtarnas Reklambyrå hörs igen under Skyltsöndagen 2021 på Storgatan.
Lyssna här!

Swisha ett bidrag för Älvsbyn Lucia eller till vår verksamhet, ange Lucia eller Gårva.

Vill du delta med ett bidrag är alltid vårt lokala Swishnummer 123 398 12 30 öppet för bidrag stort som smått.

Älvsbyns Lucia 2021-12-11