Svanar i Vistträsk By

16 MAR 2024
Skrivet av :

Tio dagar tidigare än 2023, kan man se Svanar ute på Nord-Vitträsket från bron längs Rv 94.

Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.