Färre nyfödda än på tio år i Älvsbyn

22 FEB 2024
Skrivet av :

Antalet nyfödda fortsätter att minska i Sverige. I Älvsbyns kommun var det tio år sedan det föddes så få barn som under 2023, visar ny statistik från SCB. Den totala folkmängden i kommunen minskade med 128 invånare.

I Älvsbyns kommun föddes 61 levande barn under förra året.

– Senast det föddes färre barn i Älvsbyn var 2013. Då föddes det 60 barn i kommunen, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Barnafödandet minskade i samtliga län och i 197 av Sveriges 290 kommuner under 2023 jämfört med 2022.

– Antalet nyfödda fortsätter att minska. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2003, och då var den totala folkmängden nästan 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Lovisa Sköld.

Räknat i förhållande till befolkningens storlek och sammansättning blir den nedåtgående trenden ännu tydligare. År 1999 var barnafödandet det hittills lägsta någonsin i Sverige: 1,5 barn per kvinna enligt det mått som kallas summerat fruktsamhetstal. I början av 2000-talet ökade barnafödandet fram till 2010, men därefter har det minskat.

Förra året hamnade barnafödandet under 1,5 barn per kvinna.

– Vi har statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka, och talet har aldrig tidigare hamnat under 1,5 barn per kvinna, aldrig varit lägre än under 2023, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

– Med andra ord: Antalet födda barn per kvinna i Sverige är det lägsta någonsin.

I Älvsbyns kommun bor numera 7 783 personer. Det är en minskning med 128 personer, motsvarande 1,6 procent, jämfört med år 2022.

 

– Det är framför allt uflyttningen som gör att folkmängden i Älvsbyn minskar jämfört med året innan. 461 personer flyttade från kommunen medan 363 flyttade dit, säger Lovisa Sköld.

 

I hela Norrbottens län bor nu 248 480 personer, vilket är en minskning med 0,3 procent jämfört med året innan. I nio av 14 kommuner krymper befolkningen med minst 0,2 procent jämfört med 2022. Störst är minskningen i Arjeplogs kommun (−2,2 procent).

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.

Befolkningen ökar i 95 kommuner – och minskar i 193

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 551 707 invånare. Det är en ökning med 0,3 procent jämfört med 2022.

I de flesta kommuner minskar befolkningen. Jämfört med året innan har 95 kommuner vuxit och 193 krympt, när även förändringar mindre än 0,2 procent räknas med.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Nykvarns kommun i Stockholms län. Här har folkmängden vuxit med 3,8 procent på bara ett år.

Under samma period har befolkningen i Emmaboda kommun i Kalmar län krympt med 3,1 procent.

– I absoluta tal är den totala folkökningen i Sverige förra året den minsta sedan 2001. I förhållande till befolkningens storlek är det den minsta ökningen sedan år 2000, säger Lovisa Sköld.

Med SCB:s kartverktyg går det att sortera, jämföra och analysera befolkningsutvecklingen 2023 ned på kommunnivå. Där finns bland annat statistik och beräkningar om antal födda, döda, inflyttningar och utflyttningar. Genom att välja olika befolkningsintervall går det till exempel att se fördelningen av kommuner i olika storleksklasser runt om i Sverige.

Befolkningsutvecklingen 2023 (kartverktyg)

Tabeller

Så utvecklades befolkningen i Älvsbyn mellan 2022 och 2023
Folkmängd 2022 7 911
Födda 61
Döda 97
Inflyttade 363
Utflyttade 461
Folkmängd 2023* 7 783 −128
*) Födda, döda och flyttnetto summerar i vissa kommuner inte alltid till skillnaden i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner.
Andra nyckeltal för Älvsbyn
Nyckeltal 2023 2022
Andel födda i Sverige 89,6 % 89,7 %
Andel utrikes födda 10,4 % 10,3 %
Skilsmässor 15 16
Giftermål 34 33
Andel män 51,7 % 51,4 %
Andel kvinnor 48,3 % 48,6 %
Befolkning per kommun i Norrbottens län 31 december 2023
Kommun Befolkning Förändring jämfört med 2022
Arjeplog 2 609 −58
Arvidsjaur 6 113 +2
Boden 27 943 −105
Gällivare 17 330 −90
Haparanda 9 177 −163
Jokkmokk 4 728 −32
Kalix 15 547 −182
Kiruna 22 433 +10
Luleå 79 352 +108
Pajala 5 871 −12
Piteå 42 344 −18
Älvsbyn 7 783 −128
Överkalix 3 162 +2
Övertorneå 4 088 −31

Fakta och metod

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2023, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2023. De redovisas i en justeringspost.

I tabellen som visar folkmängdens utveckling stämmer inte folkökningen exakt överens med summan av antalet födda, döda, och flyttningar för alla kommuner. Detta beror på eftersläpning i rapporteringen. De gånger en förändring rapporteras långt efteråt dyker den upp i folkmängden, men redovisas under en justeringspost i stället.

Både inrikes och utrikes flyttningar ingår i flyttningssiffror. Detta innebär att vissa kommuner, till följd av invandringsöverskott, kan ha nettoinflyttning trots inrikes avflyttning.

Statistiken om kommuner och län för 1968–1998 redovisas enligt den regionala indelningen som gällde 1998.

För åren 1968–1997 redovisas levande födda inrapporterade till och med vecka 13 året efter födelsen. Från 1998 är det till och med vecka 4 året efter födelsen.

Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län.

Källa: SCB

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.