Åter till Normaltid

28 OKT 2023
Skrivet av :

I natt är det tid att ställa tillbaka klockorna en timme. Klockan tre (03) på natten blir klockan två (02) och vi återgår till Normaltid.

I de europeiska länderna utom Island och Ryssland gäller sommartid mellan den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober.

Ryssland använder sedan 27 mars 2011 inte längre sommartid och efter justeringar i sina tidzoner har större delen av Ryssland numera en normaltid som ligger omkring två timmar före soltiden.

Sverige införde 1916, samma år som flera andra länder, sommartid på försök mellan den 15 maj och den 30 september, men bönderna protesterade så mycket att försöket inte upprepades efterföljande år.

Efter det impopulära sommartidsförsöket i Sverige, 15 maj – 30 september år 1916, infördes sommartiden i landet igen först år 1980. Det året började sommartiden i Sverige första söndagen i april och avslutades sista söndagen i september, sedan 1996 har hela EU gemensam sommartid och den börjar sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. I Sverige regleras sommartiden i förordning 2001:127 om sommartid. Denna förordning baseras på EU-direktivet.

Natten till söndag är det tid att ställa tillbaka klockan kl. 03 till kl. 02 och återgå till Normaltid och få lite mer ljusare dagar fram till den sista söndagen i mars 2017..

EU förhandlar nu med sina medlemsländer om att slopa de årliga Normaltid/Sommartid omställningen och låsa fast mot en av dessa året runt.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.