Katalysatorstölder ökar i Norr

04 MAJ 2023
Skrivet av :

Stölder av katalysatorer ökar kraftigt – allt vanligare även i Norrbotten

På två år har antalet stölder av katalysatorer i bilar ökat kraftigt i Sverige. Men Norrbottens län är än så länge relativt förskonat. ”Katalysatorstölderna ligger på skyhöga nivåer i hela landet”, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If.

De senaste fyra åren har antalet katalysatorstölder i Sverige ökat med över 10 000 procent. Den mest dramatiska ökningen skedde 2021, men under 2022 har antalet stölder stabiliserats på den höga nivån, visar nya siffror i försäkringsbolaget Ifs årliga Bilbrottsbarometer.

Under år 2022 rapporterades 39 katalysatorstölder i Norrbottens län. För två år sedan var motsvarande siffra 2. Antalet stölder har alltså ökat markant sedan 2020. Det visar statistik från Larmtjänst som If i dag för första gången kan presentera på länsnivå.

– Stölderna har ökat år för år i Norrbotten. De här stölderna ställer till stora problem för de drabbade bilägarna som kan behöva vänta många månader på att kunna använda sina bilar igen. Sverige har blivit ett öppet mål för internationella stöldligor som ser en nästan obefintlig risk att åka fast. De samarbetar allt oftare med organiserade brottsnätverk i Sverige, säger Ann Hassel Tano, på If.

Katalysatorstölderna har ökat kraftigt i landet som helhet de senaste åren. Även om antalet stölder har stigit även i Norrbotten så är länet än så länge relativt förskonat. De regionala skillnaderna är stora. Omkring hälften av alla stölder sker i Stockholms län och Skåne.

I landet som helhet motsvarade katalysatorstölderna ett värde på 146 miljoner kronor under 2022.

Det är framför allt äldre bilmodeller som från 1990- och 2000-talet som drabbas av katalysatorstölderna. På nyare bilmodeller är katalysatorerna inbyggda och därmed mer svårtillgängliga.

– Tjuvarna har blivit väldigt specialiserade och organiserar sig i nätverk, så det kan vara svårt att skydda sig. Men att använda garage när det går och stöldmärka bildelar kan förebygga. Den stora insatsen krävs vid våra gränser. Polisen och Tullverket behöver mer resurser och mandat att slå till, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If.

En förklaring till den explosionsartade ökningen av katalysatorstölder är att priset på de ädelmetaller de innehåller har rusat, som rodium och palladium. Syftet är att smälta ner och sälja metallerna dyrt på världsmarknaden. Enligt Larmtjänst är nu Sverige, tillsammans med Storbritannien, bland de värst drabbade länderna i världen. Bilägare fick under året vänta i månader på en ny katalysator. Bristen i sig är ytterligare en förklaring.

– En del i ökningen och stabiliseringen kan vara att detta har hamnat i självsvängning. Den akuta bristen på katalysatorer driver upp efterfrågan även på den lokala marknaden. Det kan vara uppåt ett halvårs väntetid för att få fram en ny katalysator och det skapar en hög efterfrågan och stort behov på marknaden, säger Ann Hassel Tano.

Källa: Pressmeddelande if 4 maj 2023

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.