Naturskyddsföreningen i Älvsbyn

01 APR 2023
Skrivet av :

Kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Älvsbyn

Den 19 mars hölls kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Visningslokalen på Fluxen.
En föreläsare, Robert Westin var inbjuden men fick tyvärr förhinder.
Robert är fiske- och vildmarksguide från Harads.
Han skulle ha berättat om bl a våtmarksprojekt och Piteälvens vattentäkter.
Istället berättade Therese Groth om Natursnokarna, en familjeverksamhet som ger deltagarna möjlighet att uppleva och upptäcka naturen tillsammans.
Natursnoksledarna får en utbildning genom Naturskyddsföreningen, utbildningen hålls utomhus av erfarna utomhuspedagoger.
En handbok delas ut till ledare med tips om hur du kommer igång med olika aktiviteter på sätt att upptäcka naturen.
Det kan gälla lekar, aktiviteter, recept, sånger och böcker.
Föräldrar och barn får tillsammans uppleva glädjen, trivseln och upptäckarlusten i naturen.
Några personer har redan anmält intresse för utbildningen, och planer finna att starta upp en sådan grupp i Älvsbyn.
Välkommen att anmäla dig till en Natursnoksutbildning!
Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan till Natursnokarutbildningen görs via Naturskyddsföreningens hemsida.

 Efteråt hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kjell-Arne Johansson från Luleåkretsen höll i ordförandeklubban.

Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för föregående år lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Den nya styrelsen som röstades fram består av:

Ordförande: Cecilia Goldkuhl

Ledamöter: Therese Groth

Margaretha Johansson

Frida Mäntyranta

Ann-Louise Hagström

Suppleanter: Peter Lindström

Kajsa Juto

Angelina Karlström

Revisorer:     Kristina Enholm

Hans Börje Andersson

Revisorssuppleant: vakant

Valberedning: Birgitta Olsson och Simon Sundman

Är du också intresserad av natur-, miljö- och klimatfrågor – som är mycket aktuella idag – kontakta då oss i Naturskyddsföreningen via Cecilia Goldkuhl: ceciliagoldkuhl@gmail.com Hjärtligt välkommen som medlem!

Vår hemsida finns här: https://alvsbyn.naturskyddsforeningen.se/  och vi finns även på Facebook.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.