Ingen vändning för ekonomin – svenskar fortfarande mest pessimistiska i hela EU

Svenska konsumenter ser fortfarande ingen vändning i ekonomin och köpviljan är lägst i hela EU.
Medan bilden börjar ljusna bland konsumenterna på kontinenten fortsätter den negativa synen på den egna ekonomin bland svenskarna, enligt nya siffror från GfK Euro Climate Report. 

Det talas om att elpriserna, inflationen och räntorna har nått toppen men det verkar inte påverka de svenska konsumenternas syn på ekonomin som fortsatt är väldigt mörk. Enligt de nya decembersiffrorna från analysfirman GfK är svenskarna fortfarande mest negativa i EU när det gäller synen på den egna ekonomin och viljan att handla. En jämförelse med exempelvis Danmark visar att svenskarna har dubbelt så negativ inställning till den egna ekonomin.

– Sverige fortsätter att ligga i botten, framförallt är de ovilliga att handla vilket är en följd av att svenskarna har så negativ syn på den egna ekonomin. En förklaring kan vara svenskarnas höga belåningsgrad vilket gör många direkt påverkade av det höga ränteläget, säger Myriam Martensen, affärschef för konsumentpanelen i Norden på GfK.

I övriga EU-länder är tongångarna mer positiva utifrån en allmänt låg nivå. I alla stora EU-länder har, med undantag av Frankrike, synen på både den allmänna och den egna ekonomin i allmänhet utvecklats positivt jämfört med månaden innan. De litauiska konsumenterna är till och med på den positiva sidan när det gäller synen på den egna ekonomin och flera EU-länder på Balkan har också en mer positiv än negativ syn på köpviljan.

Om studien 
GfK Euro Climate Report görs av GfK på uppdrag av EU-kommissionen och mäter konsumenternas förtroende för den ekonomiska utvecklingen och viljan att handla sällanköpsvaror. Uppgifterna sammanställs från en undersökning med cirka 2 000 konsumenter där respondenterna ombeds att bedöma den relativa nivån på framtida ekonomiska förhållanden.

Källa: Gfk Euro Climate Report

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.