Piteå-Älvsbyn går in i Räddningssamverkan Nord

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn kommer från och med 10 januari 2023 delta och bidra i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord.

I Räddningssamverkan Nord ingår totalt 19 kommuner från Norrbotten och Västerbotten.
Det är bland annat högre krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som gör att kommuner runt om i landet nu skapar dessa samverkansområden med en övergripande ledning.

Jim Lundström, Räddningschef Piteå-Älvsbyn

– Vi ska tillsammans kunna hantera långvariga, komplexa och flera samtidiga händelser. Systemet ska även ha förmåga att skala upp ledningsförmågan och samverka både nationellt och internationellt. Deltagande ökar även vår förmåga till samverkan över kommungränser, säger Jim Lundström, Räddningschef Piteå-Älvsbyn.

Beslutet innebär bland annat att Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn kommer bemanna den gemensamma ledningscentralen i Luleå med funktionen Vakthavande befäl efter ett rullande schema med övriga kommuner som ingår i samarbetet.
Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn kommer även bidra till de gemensamma beredskapsfunktionerna Vakthavande räddningschef och Regional insatsledare.
Den lokala beredskapen i Piteå och Älvsbyn vara densamma när det gäller antalet personer, dock med några förändringar i funktionsbenämning.

Källa: Pressmeddelande Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.