Årets Nyord 2022

27 DEC 2022
Skrivet av :

2020 och 2021 års ordlistor dominerades av coronapandemin. I år finns inga virusrelaterade ord på listan, men årets språkbruk vittnar trots det om ytterligare ett dystert år.

accelerationism
extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle

agrivoltaisk
som kombinerar jordbruk och solkraft

autokratisering
process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt

avkarbonisering
avveckling av beroende av fossila bränslen

Barbiecore
estetik inspirerad av Barbiedockor

brösta
ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift

dödsdoula
professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede

edgelord
person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör

energifattigdom
otillräcklig tillgång till elektricitet

energikrig
krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckningsmedel

epadunk
musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer

falsk majoritet
majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ

framefotboll
fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen

ha dagen
pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt

hungersten
graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd

kamikazedrönare
obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel

klickkemi
metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar

klimatbiljett
subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon

klimatskadestånd
ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar

matfattigdom
otillräcklig tillgång till mat

munkmodell
modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av

njutningsäktenskap
tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning

permakris
serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris

Putinpris
pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina

returmissbrukare
person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem

selfiemuseum
lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt

SMR, småskalig modulär reaktor
kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas

smygflation
prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar

sporttvätt
användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende

spökflyg
flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser

urbexare
person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser

valförnekare
person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val

vertiport
vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar

virtuellt stängsel
digitalt programmerad inhägnad för djur

väntesorg
sorg inför annalkande förlust av en närstående

 

Källa: Språktidningen

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.