Årets bokning av vaccination mot influensa startar

Nu går det att boka tid för årets vaccination mot influensa. Vaccinet är gratis för personer i riskgrupp och alla som 65 år eller äldre. De har också förtur till vaccinet.

– Vi kommer att vaccinera de mest utsatta under de första veckorna, eftersom de har störst risk att bli svårt sjuka. I vecka 49 öppnar vi bokningen för allmänheten, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten.

Vaccinet börjar att ges 8 november. Förra året vaccinerade sig 65 procent av alla norrbottningar som är 65 år eller äldre. Intresset för att vaccinera sig har ökat i och med coronapandemin.

– Det finns anledning att ta årets säsongsinfluensa på ganska stort allvar då årets epidemi på södra halvklotet har varit rätt besvärlig, till exempel i Australien, säger Anders Nystedt.

Nytt för i år är att gravida rekommenderas att vaccinera sig från graviditetsvecka 12. Tidigare gällde vecka 16.

Vaccination bokas på 1177.se eller genom att ringa 010-452 63 03. Det finns möjlighet att vaccinera sig mot influensa och covid-19 samtidigt. Vaccinationen kommer till stor del ske på vaccinationsmottagningarna, men kan även ges vid andra vårdbesök.

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12
 • Medicinska riskgrupper det vill säga vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

Att vara i riskgrupp innebär att det finns medicinska orsaker som kan göra att man drabbas extra svårt av influensan.  Att blir sjuk kan öka risken för att drabbas av komplikationer som blodförgiftning, lunginflammation och hjärt-kärlhändelser. Den underliggande grundsjukdomen kan också försämras av influensan.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.