EXTRA – Lång väntetid på akuten i Sunderbyn

03 AUG 2022
Skrivet av :

VIKTIGT! Det är trångt på akutmottagningen på Sunderby sjukhus just nu.

Därför vill Region Norrbotten att alla med lättare skador och enklare sjukdomar i första hand vänder sig till 1177 eller sin hälsocentral.

På akutmottagningen prioriteras patienter med svåra skador och allvarliga sjukdomstillstånd. Det kan göra att personer som inte är lika sjuka eller skadade får vänta länge. Dessutom råder brist på vårdplatser på hela sjukhuset vilket gör att de patienter som behöver läggas in kan bli kvar länge på akutmottagningen.

– Akutmottagningen är en sluss till resten av sjukhuset och när det är ont om vårdplatser blir patienterna kvar hos oss och det påverkar hela akutmottagningen och alla som besöker oss, säger Mattias Josefsson, verksamhetschef för akutmottagningarna i Norrbotten.

Vid lättare skador och sjukdomar ska man alltid börja med att söka råd om egenvård via webbplatsen 1177.se eller 1177 på telefon. Steget efter det är att uppsöka primärvårdens hälsocentraler på dagtid eller jourcentral övrig tid.

– Är det allvar, till exempel om du misstänker en hjärtinfarkt, ska du så klart åka till akuten på en gång. Men annars ska man alltid tänka egenvård först, hälsocentral sen och akutmottagning i sista hand. Just nu är det extra viktigt.

Region Norrbotten har tidigare förstärkt sin beredskap genom att gå upp i stabsläge. Det innebär bland annat att sjukhusen kan ytterligare kan förbättra sitt samarbete för att frigöra vårdplatser.

Källa: Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.