Stipendieutdelning till Vidsels aktivitetshus och Vidsels friskola

Jerry Lindblom, ordförande i Vidsels Aktivitetshus. Peter Lundberg, ordförande i Kristdemokraterna Älvsbyn. Peter Larsson, ordförande för Vidsels Friskola.

Under Torgdagen i Vidsel delades två stipendier ut av Kristdemokraterna Älvsbyn. En värdecheck vardera på 10 000 kronor till Vidsels aktivitetshus och Vidsels friskola.

– Vi ville uppmärksamma två fina privata initiativ som bygger framtidstro i Vidsel, säger Peter Lundberg, ordförande i Kristdemokraterna i Älvsbyns kommun.

Vidsels aktivitetshusVidsels aktivitetshus ekonomiska förening tog över ett av skolhusen som kommunen planerade att riva i Vidsel. Syftet var att rädda byggnaden och skapa en gemensam samlingsplats för ortens invånare, föreningar och företag.

Hur stort är projektet med tillskapandet av aktivitetshuset?

– Vi har lagt ner 8 000 timmar under 1,5 år. Om man skulle köpt hantverkare för 500 kr/tim skulle det bli 4 miljoner kronor som vi lagt ner i ideell tid, säger Jerry Lindblom, ordförande i Vidsels Aktivitetshus.

För att driva projektet med tillskapandet av aktivitetshuset skapades en ekonomisk förening. I dagsläget består medlemmarna av 70 enskilda, fyra föreningar och sju företag.

Hur tänker du kring det stora engagemanget?

– Då allt sker på frivillig tid har vi valt den mjuka vägen fram. Att det ska vara kul och att avlasta eldsjälarna om det blir för mycket för någon. I och med detta så har allt tagit mycket längre tid, men det har varit en framgångsfaktor, säger Jerry Lindblom.

Idén till att ge stipendiet till Vidsels aktivitetshus väcktes i vintras när partiavdelningen för Kristdemokraterna besökte bygget och fick en förevisning av lokalerna och av aktivitetshusets behov.

– Vi är stolta över Aktivitetshusets medlemmars samhällsengagemang. Deras ideella arbete kommer att skapa gemenskap och glädje under lång tid framöver, säger Peter Lundberg, ordförande för Kristdemokraterna i Älvsbyns kommun.

Aktivitetshuset har nu en stor samlingslokal, konferensrum, cafeteria, kök och övriga lokaler som ska kunna användas för bröllop, kalas, musikevenemang, konferenser med mera.

I dagsläget hyr Vidsels bygdeförening lokaler i aktivitetshuset och sköter även om uthyrningen av alla lokaler åt aktivitetshuset. Vidsels friskola har även planer på att hyra några lokaler till hösten.

Vad betyder detta stipendium?

– Det är mycket välkommet. Vi har stora investeringar, men många bäckar små gör stor skillnad. Vi har exempelvis många trivselgrejor på gång, bland annat skulle vi vilja köpa in en storbildsteve. Den skulle kunna bli en samlingspunkt för att kunna se på fotboll eller melodifestival och sådant. Stipendiet skulle kunna bli ett bidrag till den, säger Jerry Lindblom.

Vidsels friskola

För två år sedan la Älvsbyns kommun ned Vidsels högstadium, vilket KD Älvsbyn var emot. Direkt startade engagerade personer processen för att få igång en friskola. Till höstterminen startar Friskolan hjärtat i Vidsel.

– Nu är vi i slutskedet, men resan har varit oerhört omfattande. Att starta en skola är nog det mest byråkratiska som man kan ge sig på sig, säger Peter Larsson, ordförande för Vidsels Friskola.

Det kostar mycket pengar att starta en skola. Friskolegruppen samlade från början in pengar från lokala företag och privatpersoner och startade ett bolag, men eftersom det var ett nytt företag utan säkerhet fick de inte låna till ett startkapital. Då gick personerna i styrelsen in och borgade personligt för ett lån.

Du bor själv inte i Vidsel. Hur kommer det sig att du lägger både tid och borgensåtagande på friskolan?

– Jag är uppvuxen i Vidsel och har kvar känslan över hur fint det är att växa upp där. Skolan är viktig för samhället och jag vill att andra ska få möjligheter att växa upp i den miljön. Vi tror att skolan kommer göra stor skillnad för byn, det är den största drivkraften, säger Peter Larsson.

Även KD Älvsbyn tror att det är viktigt för byn och framtidstron att det finns möjlighet att gå skola från förskola till högstadium i Vidsel. Också nu när det kommer att ske stora investeringar i Norra Sverige.

– Vi har under väldigt många år kämpat hårt emot Socialdemokraternas centralisering av byaskolorna och i synnerhet deras nedläggning av Vidsels högstadium. Därför är det fantastiskt glädjande att valfriheten att välja Vidsels högstadium åter ges genom detta privata initiativ, säger Peter Lundberg, ordförande för Kristdemokraterna i Älvsbyns kommun.

Vad betyder det för er på friskolan att få detta stipendium?

– Varje peng vi får in gör att vi får en bättre start, så det känns mycket bra, säger Peter Larsson, ordförande Vidsels friskola.

Vad tror du om framtiden?

– Visserligen kommer det kommande första året att vara lite tyngre, men framöver fylls det på med fler elever som direkt väljer att gå här. Så just idag känns det ganska bra, säger Peter Larsson.

Källa: Kristdemokraterna Älvsbyn

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.