Fler personalgrupper får höjd ersättning för extrapass i sommar

I går meddelade Region Norrbotten att vårdpersonal som tar extrapass under sommaren inom slutenvården (vårdavdelning, intensivvård eller allmänmedicinska vårdplatser glesbygd) på regionens sjukhus eller hälsocentraler) får kraftigt höjda ersättningar.

Regionrådet Kenneth Backgård vill förtydliga att detta även gäller personal inom ambulans- och akutsjukvården,  bild- och funktionsmedicin samt laboratoriemedicin.

– Vi tog ett omedelbart första steg med förhoppningen att snabbt kunna få fler disponibla vårdplatser. Samtidigt började framtagandet av ett underlag avseende fler personalgrupper, som nu också får ta del av ersättningarna. Det innebär att all personal som får ta del av de kraftigt höjda ersättningarna, kan bidra till att vi kan ha fler vårdplatser öppna samt ser till att delar av de akuta patientflödenas funktioner säkras. Allt för att säkerställa en patientsäker vård under sommaren och in på hösten.

Följande extra ersättningar gäller:

Dag och kväll måndag – fredag:
2 600 kronor per arbetspass.

Natt måndag – fredag:
3 400 kronor per arbetspass.

Dag och kväll lördag – söndag:
3 400 kronor per arbetspass.

Natt lördag – söndag:
5 000 kr per arbetspass.

Beslutet gäller även för medarbetare som sedan tidigare har bokat in sig för extrapass.

Källa: Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.