Älvsbyn minskar i Solcellstoppen

30 JUL 2022
Skrivet av :

Älvsbyn hamnar på plats 276 i Solcellstoppen och därmed faller kommunen 2 placeringar jämfört med förra året. Älvsbyn har nu 25 W installerad effekt solel per invånare, en ökning med 4 procent på ett år. Det visar Svensk Solenergis rankning av samtliga kommuner.

84 solpaneler

– Solenergi är världens snabbast växande kraftslag. I Sverige skulle det gå ännu snabbare om elnätsföretag, kommuner, länsstyrelser och projektutvecklare tillsammans kunde lokalisera bra platser även för lite större anläggningar, säger Anna Werner, vd för branschföreningen Svensk Solenergi.

Under 2021 installerades det nära 27 000 nya solcellsanläggningar i Sverige, och vid årsskiftet fanns drygt 92 000 anläggningar. Av dessa finns 16 i Älvsbyn, varav 1 tillkom under året.

Svensk Solenergi rankar årligen Sveriges 290 kommuner utifrån installerade solceller i relation till antalet invånare. Skurup har högst installerad effekt per invånare, 1 190 W, medan rikssnittet ligger på 152 W.

– Fler solcellsanläggningar i Älvsbyn gynnar hela Sverige. De som valt att investera i solceller minskar inte bara sina energikostnader, utan hjälper hela samhället att ställa om till förnybar elproduktion, säger Anna Werner.

Växelriktare kan ge många kwh till elnätet

Småhusägare som installerar solceller kan få tillbaka 15 procent av kostnaden för arbete och material i skattereduktion med det nya gröna avdraget.

Av installerad effekt i Älvsbyn finns 55 procent i anläggningar under 20 kW, 45 procent i anläggningar mellan 20 kW och 1 MW, samt 0 procent i anläggningar större än 1 MW. Motsvarande siffror för landet är 50, 42 och 8 procent.

– Småhusägarnas egen solelproduktion är viktig och visar att svenska folket tror på kraftslaget. Men klimatomställningen kräver stora insatser snabbt och där är de största anläggningarna avgörande.

78 solpaneler

Solcellstoppen baseras på statistik över nätanslutna solcellsanläggningar från Energimyndigheten.

Källa: Svensk solenergi

Solcellstoppen

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.