Risk för ökade väntetider i vården i sommar

Trycket på vården i Norrbotten har ökat kraftigt under våren. Alla verksamheter påverkas av bristen på personal och ökad efterfrågan på vård, ett problem som Region Norrbotten delar med resten av Sverige.

Region Norrbotten genomför nu en rad åtgärder för att underlätta situationen i sommar. Målsättningen är att all personal ska få fyra veckors semester. Regionen skickar därför en vädjan till alla norrbottningar om förståelse för längre väntetider.

– De som är svårast sjuka och har mest akuta behov får alltid vård först. Men för övriga patienter kan det bli längre väntetider än vanligt, säger Ulf Bergman, chef för Division Nära, som omfattar regionens hälsocentraler och folktandvården.

Det ansträngda läget inom primärvården beror bland annat på den stora bristen på hyrläkare i hela landet. Regionen har avtal med olika bemanningsföretag, men de kan inte erbjuda så många distriktsläkare som behövs under sommaren. Avståndet till Norrbotten gör också att bemanningsläkare och sjuksköterskor väljer att arbeta i södra Sverige där de flesta bor, istället för att resa hit. Bristen på specialistläkare och sjuksköterskor påverkar därför väntetiderna vid sjukhusen i länet.

– Ring 1177 eller gå in på Digitalen om du inte är i akut behov av vård. Då får du hjälp snabbare och behöver kanske inte uppsöka hälsocentral eller akutmottagningarna på våra sjukhus, tipsar Ulf Bergman.

– Det pågår ett intensivt arbete för att lösa utmaningarna, både inom specialistsjukvården och primärvården. Alla specialiteter samverkar för att jämna ut belastningen och fördela vårdplatser bland sjukhusen och de hälsocentraler som har vårdplatser. På så vis kan vi skapa smidigare patientflöden, berättar Anna Pohjanen, chef för Division Länssjukvård 2, som omfattar delar av länets specialistsjukvård.

Årets sommarförmåner till personalen, för att ta extra arbetspass eller förlägga delar av huvudsemestern utanför perioden juni till augusti, är de högsta som regionen någonsin haft. Regionen fortsätter även med olika rekryteringsinsatser i landet, i dialog med bemanningsföretagen.

Källa: Region Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.